Premier

Det er pengepremier i konkurransen:

Det kåres vinnere i to klasser: for ungdomsskolen og for den videregående skole. I tillegg vil noen besvarelser kunne få hederlig omtale.
Det vil også bli gitt en deltakerpris som trekkes blant besvarelsene.

Pengepremiene er slik:
En 1. pris à kr 8 000
Inntil to 2. priser à kr 5 000
Inntil to 3. priser à kr 3 000
Deltakerpriser à kr 1 000 til tilfeldige deltakere!

Prisvinnerne vil få tilbud om å delta på historiesamlinger med andre unge fra Europa som
EUSTORY - History Network for Young Europeans.

I tillegg vil de beste bidragene bli premiert med bokpremier.

Alle som deltar, får diplom.