Praktiske opplysninger

Konkurransen arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og er åpen for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Veiledning og vurderingskriterier
HIFO tilbyr veiledning til lærere og elever og kan kontaktes på denne adressen:
karsten.korbol@frittord.no

Produktet
Produktet kan være en artikkel, gjerne illustrert, en film, en podcast eller et nettsted. Det innsendte bidraget vil ikke bli returnert. Deltakerne må derfor sørge for å bevare en kopi selv. Bidraget skal være produsert skoleåret 2023/2024.

Jury
En jury bestående av to lærere og en fagdidaktiker kårer de beste bidragene.

Deltakelse
Påmelding til konkurransen skjer ved å sende inn bidraget innen fristen. Du kan delta individuelt eller i grupper på maksimum fire deltakere. Språket i besvarelsen skal være norsk. Gode skriftlige oppgaver er ofte mellom 5 og 10 side med linjeavstand halvannen. En god podcast er gjerne på ca 10 minutter.
Du må oppgi fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse på besvarelsen. Hvis du leverer et arbeid utført på skolen, skal du også oppgi navn og e-postadresse til læreren din.


Frist for innsending av oppgaver er 22. mars 2024.

For å delta i konkurransen fyller du inn et deltakerskjema og laster opp ditt bidrag i vår innleveringsportal

Fila skal hete det samme som deg – fornavn og etternavn.

Skriftlige bidrag skal være i pdf-format. Større bidrag som f.eks. filmer, kan levers i formater som mp4 og mov. 

Svært store filer kan sendes inn via fildelingstjenester (f.eks. Wetransfer, Google Drive, Dropbox).
Får du problemer med å levere, ta kontakt med oss på familie@frittord.no 

Hvis arbeid med “Min familie i historien” har vært obligatorisk for hele klassen, oppfordrer vi til at alle bidragene sendes inn, forutsatt at elevene har lyst til å delta. 

Trenger du mer informasjon?
Ta kontakt med Karsten Korbøl på epost: karsten.korbol@frittord.no

HIFOs historiekonkurranse
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Historiekonkurranse på FaceBook ▸