Nyheter

ARKIV ▸
22.08.2023
Zoom-møte - “Min familie i historien” for første gang?

Er du lærer og det er første gangen du skal delta med elever i Min familie i historie? Føler du deg usikker på hvordan du skal gå fram og legge det opp? Da kan du delta på vårt zoom-møte, stille dine spørsmål og få svar.

Dette vil være et uformelt møte der du kan stille alle dine spørsmål om historiekonkurransen og få svar fra lærere som har deltatt mange ganger. 

Sted: Zoom
Tid: torsdag 31. august kl 1800-1900.
Logg deg inn på zoom ved å bruke denne lenken https://uio.zoom.us/j/65173025666 eller denne møtekoden. 651 7302 5666.Tilbake