Vinnerne for 2018
Prisvinnere i klassen for videregående
1. pris
Asta Skirbekk
Oslo katedralskole
Olea Juliusdotter Elset
Besvarelsen har fått tittelen Olea Juliusdotter Elset etter hovedpersonen og prisvinnerens tippoldemor. Skirbekks mål er å undersøke hvordan livet til en kvinne på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, kunne fortone seg, spesielt med tanke på hvilke rettigheter og muligheter hun hadde. Olea vokste opp og bodde lenge på gården Elset. Der var det arbeid med stell av mennesker og dyr. Først som 27-åring flyttet hun ut, tok seg tjeneste og giftet seg. Fra da av tok livet en vending – fra selvpålagt oppofrelse til blomstring! Ikke bare fikk hun 8 barn – i tillegg hadde ektemannen 5 fra før – hun tok også aktivt del i samfunnslivet. Hennes store samfunnsengasjement viste seg gjennom undertegnelse av kvinneoppropet for selvstendighet i 1905 og arbeid for kvinnepolitiske så vel som avholdssaken. Prisvinneren klarer å koble den personlige historien sammen med den store, og sentrale deler av norsk historie i perioden blir personifisert gjennom Olea. Et svært riktig og variert kildemateriale brukes aktivt til å underbygge argumenter og refleksjoner. Prisvinneren er systematisk, metodisk og ikke minst bevisst på hvordan hun har forholdt seg til kildene. Skirbekk har også en undrende og spørrende tilnærming. Enkelte ganger blir hennes egne forestillinger satt på prøve, men gjennom nærmere undersøkelser finner hun nye svar og får dermed et endret syn.  Det er grundig og modent.
2. pris
Marius Kvandal Sevestre
Hartvig Nissens skole
I utrygge farvann
Besvarelsen heter I utrygge farvann og handler om prisvinnerens oldefar. Sevestre kjenner lite til oldefarens historie, men gjennom oppdagelsen av en dagbok, kommer det fram at han hadde vært krigsseiler under andre verdenskrig. Ikke bare ønsker prisvinneren å skildre de dramatiske opplevelsene oldefaren hadde under krigen. Like viktig er det å gå den urettmessige behandlingen krigsseilerne ble til del etter krigen, nærmere etter i sømmene. Gjennom et stort utvalg og tilfang av kilder, har Sevestre en god diskusjon om krigsseilernes innsats var mindre verdt enn andres innsats under krigen, og hvorfor de aldri fikk den oppreisningen og anerkjennelsen de burde ha fått. Kildematerialet viser hvilken bitterhet og dype sport opplevelsene og behandlingen satte i oldefaren og familien. Prisvinneren klarer gjennom sitt gode kildearbeid, diskusjoner og refleksjoner, å sette oldefarens historie inn i en større kontekst.
2. pris
Ida Skatter Kolbjørnsrud
Notodden videregående skole
Andres Johnsen Kolbjørnsruds eventyr til Amerika
I hvilken grad førte migrasjon til Amerika på begynnelsen av 1900-tallet med seg bedre muligheter? Det er utgangspunktet for Kolbjørnsruds bidrag Andres Johnsen Kolbjørnsruds eventyr til Amerika.  Med utgangspunkt i den klare problemstillingen gjennomfører prisvinneren systematiske undersøker. Tippoldefaren, født i Heddal i 1879, bestemmer seg for å reise til Amerika, selv om han er odelsgutt på gården. Han etablerer seg i Amerika, men vender flere ganger tilbake til Telemark. Selv om det gikk bra for Andres, er det langt fra sikkert at alle opplevde det samme. Dette er prisvinneren klar over og får dermed fram en nyansert diskusjon av migrasjonens betydning. I sin undersøkelse og diskusjon bruker prisvinneren et rikt utvalg av kilder. Det varierte kildemateriale diskuteres løpende i teksten. Dette er en grundig og gjennomarbeidet besvarelse, med gode refleksjoner og ikke minst et solid stykke kildekritisk arbeid.
3. pris
Ridja Ishaq
Fyrstikkalleen videregående skole
"Pakkis?"
Spørsmålene som undersøkes og forfølges gjennom hele besvarelsen, er om bestefaren kan betraktes som en typisk innvandrer fra Pakistan på 1970-tallet og hvordan hans møte med Norge var. På systematisk vis diskuterer prisvinneren morfarens historie. Den personlige fortellingen ses samtidig lys av samfunnsendringer i både Pakistan og Norge. På en utmerket måte klarer Ishaq å veve moderne norsk historie sammen med en pakistansk innvandrers historie. Her har vi blitt presentert for et interessant prosjekt som forfølges og besvares godt.
3. pris
Bisma Wajahit
Stovner videregående skole
Fra Jamila Bibi til Jamila Wajahat
Hvem bestemmer over hvem som skal gifte seg? Dette spørsmålet er det prisvinneren setter seg fore å finne svar på. Gjennom bruk av et varierte og relevante kildemateriale blir vi presentert med flere mulige forklaringer, og det blir en interessant diskusjon om motivene for ekteskap i Pakistan. Ikke minst viser Wajahit hvor sterkt hensynet til og betydning av familien kan være. Besvarelsen stiller gode spørsmål som det drøftes og reflekteres godt over. I tillegg er besvarelsen klart avgrenset og med et godt språk.

Prisvinnere i klassen for ungdomsskolen
1. pris
Tarjei Fløisamd
Osterøy ungdomsskule
Min familie i historia
Fra tidlig barndom har Tarjei minner om sin bestefar som satt i rullestol. Han fikk ingen forklaring på hvorfor, og han reflekterte ikke så mye over det heller. I dette vinnerbidraget er det nettopp morfarens liv og sykdom som blir undersøk, og det er en sterk og hjerteskjærende historie om sin morfar, Tarjei Fløisand gir oss. Hvordan var det å vokse opp i en tid uten vaksine mot alvorlige sykdommer, spør prisvinneren. Deretter bretter han ut den dramatiske, men også oppløftende historien om sin morfar. Moren hans var eneforsørger for ham og broren. I tidlig alder fikk han polio. Noe som innebar langt sykehusopphold og senere barnehjem i Sverige. Kort tid etter at han kom til Sverige, døde moren hans og lillebroren ble bortadoptert.  Men på barnehjemmet ble han spesielt godt tatt hand om. Til tross for en slik tøff start på livet, klarte han å forsørge seg selv, ta atrium på kveldstid og utdanne seg til lærer. Det er fristende å kalle dette en fortelling om et løvetannbarn. Hele historien er belagt med et stort kildemateriale. Prisvinneren evner å sette den lille historien inn i en større sammenheng og kaster dermed lys over den store historien. Besvarelsen er fokusert, illustrasjonene underveis er gode, kilderefleksjonen er utmerket og ikke minst gjør hans egne tanker og refleksjoner til at dette er en svært god besvarelse.
2. pris
Thea R. Høeg
Presterød ungdomsskole
Ludwig og jeg
Tema for prisbesvarelsen er hennes tipp-tipp-oldefar som etablerte Mack bryggeri i Tromsø. Hun beretter grundig og interessant om gründeren og hans motiver for etableringen av bryggeriet. Det fortelles om både oppturer og nedturer. Samtidig fortelles det om hans engasjement for byen og ikke minst i å begrense brennevinsdrikkingen. Høeg bruker og reflekterer over et variert utvalg av kilder. Hun lykkes med å sette tippoldefarens og bryggeriets historie inn i en større sammenheng som dermed kaster lys over en tidsperiode.
2. pris
Oda Valland Nordli
Hedemarken friskole
Anna Marie Ditlefsen. Trebarnsmor som ikke lot seg stoppe
Besvarelsens utgangspunkt er tipp-oldemor Anne Marie Ditlefsen og hvordan hun mestret tilværelsen alene med to barn og ett på vei, samt en butikk å drive, etter å ha blitt enke. Besvarelsens ansats er både personlig og har litterære kvaliteter. Selv om problemstillingen er noe generell, evner prisvinneren å fortelle en sterk fortelling hvor leseren blir revet med. Spesielt legger juryen vekt på det personlige nærværet og engasjementet i teksten. Både kildebruk og refleksjonene gjør dette til et svært godt bidrag.
3. pris
Mathias Bertelsen
Kråkerøy ungdomsskole
Bodahl-Johansen & Co - Bilgummiverksted som rullet raskt videre
Hvorfor starter noen en bedrift og hvordan får de den til å gå videre til neste generasjon? Det er spørsmålet som Bertelsen søker å finne svar på. Bedriften er Bodahl-Johansen bilgummiverksted. Prisvinneren klarer å vise både bedriftens og næringens utvikling, der stadig spesialisering og kunnskapsutvikling er sentrale stikkord.  På en god måten veves den lille historien inn i en den store og dette bidrar til større forståelse av næringsutviklingen. Dette er en ryddig og fokusert fortelling med fabrikken som omdreiningspunkt.
3. pris
Johannes Flodin
Kråkerøy ungdomsskole
Svensken i Norge - Et liv i Fredrikstad på starten av 1900-tallet
Formålet med prisvinnerens undersøkelse hvordan livet var i Fredrikstad for 100 år siden. Svaret blir forsøkt gitt ved å undersøke livet til Josef Emanuel – en selvstendig kjøpmann, far til 9 barn og bosatt i Fredrikstad. Selv om problemstillingen er lit vid, evner prisvinneren å få mye ut av den lille historien, samtidig som den knyttes til den store. Han tar i bruk et godt og variert kildemateriale og han reflekterer over hva materialet kan bidra til av svar.

Årets deltakerpremie
Meloni Hesel de Zilva
Stovner videregående skole
Last ned brosjyren her
Tidligere vinnere
 
Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail